Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց

Թափուր աշխատատեղեր

1 Սեպտեմբերի, 2021

1.  «Հայաստանի  Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում  առկա է  հոգեբանի,  գրադարանավարի  թափուր  տեղեր:

Յուրաքանչյուր պաշտոնի հավակնորդը պետք է համապատասխանի  Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն որոշմամբ հաստատված  հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների  պաշտոնների  որակավորման պահանջներին:

Յուրաքանչյուր պաշտոնի հավակնորդ պետք է իմանա   պաշտոնային պարտականությունները, ունենա համապատասխան գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ:

Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց